نرم افزار Contract Management با استفاده از نرم افزار APEX تهیه شده است و از بانک اطلاعاتی Oracle برای ذخیره ی داده ها و اطلاعات استفاده می نماید.این ویژگی باعث شده علاوه بر سرعت بالا در پردازش اطلاعات  و نمایش آنها بتوان حجم زیادی از داده هارا ذخیره نمود.

نرم افزار Contract Management قابلیت ورود اطلاعات به صورت دستی یا ورود خودکار داده های مورد نظر شما به صورت Imprt  را دارا می باشد.

سرعت بالای نرم افزار و مدیریت بر کلیه اطلاعات قراردادها و همچنین قابلیت ذخیره نمایش تمامی اطلاعات بانک پیمانکاران به صورت جزئی،که از مهمترین موارد در بحث امور قراردادها است در این نرم افزار گنجانده شده اند.

مهمترین تفاوت نرم افزار Contract Management نسبت به نمونه های مشابه، جداسازی آن بر اساس سازمان ها می باشد، که این ویژگی امکان انتقال داده ها را بین دو سازمان دریک شرکت به مراتب آسان کرده است.

 

downlod