نرم افزار آرشیو فنی یا EDMSبرای دسته بندی و طبقه بندی اسناد فنی استفاده میگردد و قابلیت هایی همچون ایجاد، ویرایش و حذف پوشه، اسناد و فایل را دارا می باشد و این موارد را به صورت درخت نمایش میدهد.
علاوه بر این می توان در آن انواع جستجو ها را برحسب فایل، اسناد یا پوشه انجام داد.
قابلیت دیگر نرم افزار آرشیو فنی یا EDMS ایمپورت کردن فایل ها و پوشه  از روی سیستم کاربر می باشد که بعد از آن فایل و پوشه کاربر به صورت کامل در آرشیو در دسترس خواهد بود.
همچنین نرم افزار آرشیو فنی یاEDMS قابلیت ذخیره فایل ها را در فضای هارد دیسک دارا می باشد و همچنین فایل ها در دیتا بیس ذخیره نمی شود که این دلیل باعث سبک ماندن دیتا بیس خواهد شد.