نقش منابع انسانی و اهمیت روز افزون آن در توسعه، بر هیچ کس پوشیده نیست.امروزه نیروی انسانی به عنوان متولی امر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل،نقشی پر اهمیت تر در پیشبرد اهداف متعالی هر سازمان ایفا می کند در هین راستا یکی از مهمترین قسمت های نرم افزار پاریزان بحث مدیریت منابع انسانی می باشد.

ماژول منابع انسانی نرم افزار پاریزان CMMS

.ثبت اطلاعات پرسنلی

.ثبت مهارت ها و دوره های گذرانده شده پرسنل 

.سوابق کارکرد پرسنل

.ثبت صلاحیت های کارکنان

مدیریت تعمیرات پیشگیرانه (PM)نرم افزار پاریزان CMMS 

در این روش، نگهداری از تجهیزات در دوره های زمانی خاص و بر اساس زمان بندی مشخص صورت می گیرد.نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه(PM) در نرم افزار پاریزان بر مبنای زمان یا میزان کارکرد انجام می گیرد.

قابلیت های سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)پاریزان

.تعمیر برنامه ریزی شده، تعویض قطعه

.شناسنامه کامل تجهیزات

.شناسنامه قطعات یدکی

.برنامه های بازرسی فنی

......

مدیریت دستور کارها نرم افزار پاریزان CMMS

مهمترین ماژول نرم افزار پاریزان مدیریت کارهاست.در این بخش از نرم افزار کاربر قادر خواهد بود تمام در خواست کارها و دستور کارهای برنامه ای و غیر برنامه ای را مدیریت کند و دستور کارهای برنامه ریزی شده مانند Inspection    Calibration ،CBM،PMو اورهالی و دستور کارهای غیربرنامه ای مانند اضطراری و اصلاحی را از این قسمت صادر کند.در ماژول مدیریت کارها شما قادر خواهید بود انواع روتین ها و کارت فعالیت های تعمیراتی به همراه چک لیست های مربوطه را تعریف و برنامه ریزی مربوط به نیروی کار و مواد و قطعات لازم را انجام داده و در موعد مقرر توسط نرم افزار به جریان بیاندازید.از دیگر قابلیت های ماژول مدیریت کارها صدور مجوزهای لازم جهن انجام کارهای تعمیراتی ، بالانس دستور کارها و ثبت اطلاعات خرابی تجهیزات و تاریخچه خرابی های تجهیز آگاه باشد و نسبت به تدوین سیاست های نگهداری و تعمیرات درست اقدامات لازم را انجام دهد.

مدیریت تجهیزات نرم افزار پاریزان CMMS

در نرم افزار پاریزان از سه طبه بندی تجهیزات استفاده شده که شامل طبقه بندی تکنیکی، طبقه بندی فرآیندی و طبقه بندی محل استقرار استفاده می شود.

مدیریت گردش کارها نرم افزار پاریزان CMMS

ماژول گردش کار یا یا Workflow از بارزترین قابلیت های نرم افزار پاریزان است که کاربر را قادر می سازد تمام فرایندهای تعمیراتی را در سازمان تعریف کند.در این ماژول قابلیت پیگیری کارهای تعمیراتی و نیز سوابق دستور کارها امکان پذیر می باشد و هر کاربر می تواند کارهای مربوط به خود را در کارتابل پیگیری کند.

ابزار ورود و خروج اطلاعات نرم افزار پاریزان CMMS

یکی از مهمترین دغدغه های کاربران در کار با نرم افزارهایی که حجم اطلاعات بالایی دارند بحث ورود و خروج اطلاعات به نرم افزار است.کارشناسان پاریزان با درک این موضوع اقدام به طراحی ماژول Import&Export نموده و ورود و خروج اطلاعات به نرم افزار را تسهیل نموده است.

امور قراردادها نرم افزار پاریزان CMMS

ماژول امور قراردادهای نرم افزار پاریزان حاصل تجربه اساتید دانشگاهی و نخبگان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در زمینه امور پیمانها و مناقصات می باشد.این ماژول در بردارنده تمام مراحل انجام امور پیمانی از درخواست انجام امور پیمانی تا مراحل مختلف برگزاری مناقصه و مباحثی مانند ارزیابی ها ، صورت وضعیت ها، تمدید و تعدیل پیمان، صدور پایان کار و غیره را شامل می شود.

 

downlod