مهمترین ماژول نرم افزار CMMS   مدیریت کارهاست . دراین بخش از نرم افزار کاربر قادر خواهد بود تمام درخواست کارها و دستورکارهای برنامه ای و غیربرنامه ای را مدیریت کند و دستور کارهای برنامه ریزی شده مانند PM ، CBM ، Calibration ، Inspection و اورهالی و دستور کارهای غیربرنامه ای مانند اضطراری و اصلاحی را از این قسمت صادر کند.


 

در ماژول مدیریت کارها شما قادر خواهید بود انواع روتین ها و کارت فعالیت های تعمیراتی به همراه چک لیست های مربوطه را تعریف و برنامه ریزی مربوط به نیروی کار و مواد و قصعات لازم را انجام داده و در موعد مقرر توسط نرم افزار به جریان بیاندازید.


 

از دیگر قابلیت های ماژول مدیریت کارها صدور مجوز های لازم جهت انجام کارهای تعمیراتی ، بالانس دستور کارها و ثبت اطلاعات خربی و آنالیز داده های ثبت شده می باشد که کاربر را قادر می سازد در هرلحظه از وضعیت تجهیز و اطلاعات خرابی تجهیزات و تاریخچه خرابی های تجهیز آگاه باشد و نسبت به تدوین سیاست های نگهداری و تعمیرات درست اقدامات لازم را انجام دهد.
کاربرمی تواند انواع فعاليت هاي دوره اي و غير دوره اي تعميراتي را بر اساس کارت فعاليت هاي تعميراتي به هر دستگاه اختصاص داده و نرم افزار بر اساس کارکرد دستگاه و يا تاريخ سرسيد آلارم صدور دستور کار را قبل از سررسيد کامل با نمايش تاريخ  و تعداد روز و يا ساعت کارکرد مانده به کاربر نشان خواهد داد.
دستور کار شامل مجموعه اي از اطلاعات دستگاه و فعاليت  شامل آيتم هاي زير مي باشد
چک ليست تعميراتي ، مواد و قطعات ، تجهيزات مورد نياز ، نيروي انساني مورد نياز و توصيه هاي ايمني مي باشد.

تاريخ هاي شروع و پايان دستور کار ، ساعات توقف دستگاه ، هزينه توقف،، هزينه قطعات مصرفي ، هزينه تجهيزات ، هزينه هاي متفرقه ، کد هاي خرابي ، ساعات کارکرد نيروي انساني جز آيتم هايي است که مي هنگام ثبت دستور کار تکميل می شود.