ماژول امور قراردادهای نرم افزار CMMS حاصل تجربه اساتید دانشگاهی و نخبگان صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در ضمینه امور پیمانها و مناقصات می باشد.این ماژول در بردارنده تمام مراحل انجام امور پیمانی از درخواست انجام امور پیمانی تا مراحل مختلف برگزاری مناقصه و مباحثی مانند ارزیابی ها ، صورت وضعیت ها، تمدید و تعدیل پیمان ،صدور پایان کار و ... را شامل می شود.

 

a5