یکی از مهمترین دغدغه های کاربران در کار با نرم افزار هایی که حجم اطلاعات بالایی دارند بحث ورود و خروج اطلاعات به نرم افزار است . گروه CMMS با درک این موضوع اقدام به طراحی ماژول  Import & Export نموده و ورود و خروج اطلاعات به نرم افزار را تسهیل نموده است. این ماژول این امکان را در اختیار کاربر قرار می دهد که اطلاعات جمع آوری شده را در کمترین زمان ممکن و با بیشترین قابلیت اطمینان وارد نرم افزار کند. نرم افزار CMMS با ارتباط به صفحات گسترده همچون اکسل ورود اطلاعات ، تغییر اطلاعات و Data Management را برای کاربران آسان می کند.

 a3